Điểm mù giao thông: Xe giao hàng coi thường Luật Giao thông

Tốc độ của video có lẽ cũng đã được tua lên nhưng nó cũng không làm giảm bớt đi sự vội vàng và cẩu thả của lái xe giao hàng tiết kiệm. Trên một chặng đường dài lái xe luôn đá đèn đòi vượt các phương tiện khác, bất chấp kể cả việc tạt đầu. Thậm chí khi đến cột đèn báo tín hiệu giao thông thì lái xe cũng không ngần ngại mà nhấn phanh vượt đèn đỏ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy