Điểm mù giao thông: Xe khách vượt ẩu, chèn ép nhau trên quốc lộ

Nếu không phanh kịp thì 2 chiếc xe khách đã va chạm và chắc chắn lúc đấy chẳng còn xe nào được nhanh hơn xe nào. Ý thức của các lái xe thực sự là quá kém khi họ quên mất mình cũng đang phải chịu trách nhiệm với tính mạng của hành khách trên xe.

Ngoài chế tài thật nghiêm của pháp luật để không ai dám vi phạm luật giao thông, các nhà xe cũng phải tăng cường trách nhiệm trong việc tuyên truyền giáo dục tài xế của mình, mạnh dạn loại những tài xế có hành vi “xấu xí” ra khỏi công ty” vì nếu không thì tai họa sẽ đến vào lúc nào mà thôi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Huy -