Đoàn ĐBQH TPHCM giám sát chương trình giảm nghèo bền vững

Chiều 18/7, đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Củ Chi.

Là huyện ngoại thành của TPHCM, Củ Chi hiện là địa phương có số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo khá lớn. Theo thống kê, đầu năm 2023, huyện còn có 2.276 hộ nghèo, 2.543 hộ cận nghèo. Nhu cầu vay vốn để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi trong dân lớn nhưng tỷ lệ tiếp cận được nguồn vốn vay chưa cao.

Thay mặt đoàn ĐBQH TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị thời gian tới huyện cần nắm sát tình hình, có giải pháp căn cơ hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt chú trọng đến yếu tố thực chất trong quá trình triển khai thực hiện. Đại biểu cũng cho rằng việc quy hoạch kéo dài trên địa bàn thời gian qua cũng gây ảnh hưởng, khó khăn rất lớn cho người dân

Đại biểu đề nghị, huyện cần lưu ý trong việc lập quy hoạch, thời gian tới cần rà soát kỹ, có đề xuất, điều chỉnh quy hoạch phù hợp để người dân đảm bảo quyền lợi, cuộc sống.

Thùy Vân -

Tăng Sắc