Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Sáng nay 22/12, Ban chỉ đạo đề án xây dựng đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì phiên họp.

Theo đó, đề án tập trung đánh giá thực trạng quy trình và kết quả thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó sẽ đánh giá những kết quả đạ được và nguyên nhân, làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thực hiện toàn bộ các khâu trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đề xuất kiến nghị các nội dung để đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật nói chung và trong toàn bộ các khâu của quy trình xây dựng, ban hành đối với từng hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Tại phiên họp các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án của ban chỉ đạo. Theo đó, đề nghị làm rõ các giải pháp về nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng pháp luật. Cùng với đó đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng người làm công tác pháp luật.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: cho biết các ý kiến thành viên đánh giá tài liệu được chuẩn bị kỹ, về tiến độ của dự án các ý kiến tán thành sẽ trình Đảng đoàn vào tháng 9/2024.

Về vấn đề cương chi tiết của đề án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị ngoài việc làm rõ thực trạng, những ưu điểm, nhược điểm, thì đề án cần phải tổng kết để đưa ra các nguyên lý trở thành khoa học của việc xây dựng pháp luật.  Trong đó, những vấn đề tốt cần được phát huy, những vấn đề thực sự vướng thì sẽ sửa đổi nhưng phải trong khuôn khổ của Hiến pháp và các quy định của Đảng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần dành sự quan tâm thỏa đáng cho văn bản của địa phương và việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Vũ Hiếu