Quốc hội lắng nghe các vướng mắc trong triển khai luật, nghị quyết

Bên hành lang Quốc hội, các Đại biểu tham gia Hội nghị cho rằng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV cho thấy sự đổi mới của Quốc hội nhiệm kỳ này. Đây là diễn đàn để Quốc hội lắng nghe các vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai Luật, nghị quyết để từ đó, tìm ra các giải pháp xử lý triệt để để đưa Luật, nghị quyết vào cuộc sống hữu hiệu nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Hoàng Minh -

Minh Công