Đổi tên tòa án cấp tỉnh, huyện: Cần cân nhắc kỹ lưỡng tránh gây lãng phí

Liên quan đến việc Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) đề xuất quy định Tòa án nhân dân (TAND) phúc thẩm thay cho TAND cấp tỉnh, TAND sơ thẩm thay cho TAND cấp huyện. Một số đại biểu Quốc hội tán thành với đề xuất này, cũng có ý kiến cho rằng việc thay đổi thực chất chỉ là đổi tên, do vậy cũng đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng tránh gây lãng phí.

Tán thành với đề xuất này, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc đề xuất quy định Tòa án nhân dân phúc thẩm thay cho tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân sơ thẩm thay cho tòa án nhân dân cấp huyện thể chế hóa nhiệm vụ “bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử”.

Ở chiều ngược lại, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội lại cho rằng nếu chỉ đổi tên mà thẩm quyền xét xử và tổ chức của các tòa án vẫn không thay đổi thì chưa thực sự đáp ứng yêu cầu “bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử”, hơn nữa điều này chưa được đánh giá tác động về mặt kinh phí.

Về vấn đề này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng Tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử là đúng bản chất tố tụng, phù hợp thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập và cũng phù hợp với tổ chức tòa án quốc tế.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng đổi tên như vậy không ảnh hưởng đến các cơ quan khác: Đảng giám sát, các cơ quan khác vẫn phối hợp chặt chẽ, không có thay đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam