Đối thoại chính sách: Sửa đổi Luật BHXH tăng quyền lợi, hạn chế rút một lần

Bảo hiểm xã hội không chỉ là sự bảo vệ cho chính người đóng mà còn là sự đảm bảo an sinh cho cả xã hội. Mục tiêu đến năm 2030, độ bao phủ bảo hiểm xã hội là 60% người lao động, để một tỷ lệ tương ứng người hết tuổi lao động sẽ có lương hưu.

Mục tiêu này sẽ khó đạt được nếu giữ nguyên chính sách BHXH hiện hành. Bởi sau 10 năm thực thi, tỷ lệ bao phủ lưới an sinh mới chỉ dừng ở mức chưa được 40%. Và cứ 1,5 người tham gia mới thì lại có 1 người rời khỏi BHXH. Điều này cho thấy, đã có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

Đây cũng chính là bài toán đặt ra đối với dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Hiện tại, việc hoàn thiện dự thảo luật BHXH sửa đổi 2023 đang ở vào giai đoạn cuối. So với Luật BHXH hiện hành, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) sẽ bổ sung nhiều nội dung mới theo hướng tăng quyền lợi để giữ chân người tham gia ở lại lâu dài với lưới an sinh.

Và với chủ đề “TĂNG QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, HẠN CHẾ RÚT MỘT LẦN”, chúng tôi đã mời đến trường quay THQHVN 2 vị khách mời, xin trân trọng giới thiệu:

- Ông PHẠM MINH HUÂN, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- PGS.TS ĐINH DŨNG SỸ, nguyên Vụ trưởng Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Dần