Giải pháp cho phát triển nông nghiệp đô thị Việt Nam

"Định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị tại Việt Nam” đây là một trong những nội dung được thảo luận trong khuôn khổ hoạt động tổng kết 20 năm khuyến nông đô thị (2001-2021) do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Khuyến nông đô thị thực hiện các hoạt động theo Nghị định số 13 năm 1993 và số 56 năm 2005 của Chính phủ. Nhiệm vụ khuyến nông đô thị tập trung chủ yếu nâng cao năng suất, chất lượng để phát triển sản xuất theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nông nghiệp nông thôn. 

Theo các chuyện gia, nông nghiệp đô thị còn phải hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp thông minh tích hợp các công nghệ tiên tiến. Vì vậy, các địa phương cần căn cứ vào tình thực tế để đưa ra hướng phát triển đô thị gắn với những sản phẩm lợi thế, xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu xuyên suốt là tạo ra sự phát triển cân bằng và bền vững, kết nối không gian đô thị và nông thôn, truyền thống và hiện đại, đồng thời thúc đẩy lối sống hòa đồng của con người với thiên nhiên.

Thực hiện : Phạm Cường Như Huỳnh

quảng cáo