Giám sát toàn diện: Giám sát để thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tế

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, với tỷ lệ tán thành cao hơn 92%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Để có được sự đồng thuận cao như trên, Đoàn giám sát của Quốc hội đã đi vào tận các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ghi nhận thực tế phục vụ chuyên đề giám sát.

Có rất nhiều câu chuyện mà nếu không đến tận nơi, không trực tiếp “mắt thấy tai nghe” thì rất khó có thể hình dung được. Trong chương trình Giám sát toàn diện hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện các em học sinh nghèo tại một xã miền núi đặc biệt khó khăn, hay còn được gọi là xã vùng 3 sau khi cán đích Nông thôn mới. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải