Góc nhìn hôm nay: "Soi" bản thân từ PAPI

Theo đánh giá của người dân, tham nhũng có xu hướng giảm ở 5 trong số 8 Chỉ số thành phần đo lường của PAPI, gồm: Cán bộ chính quyền dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng; Người dân phải đưa “lót tay” để làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chính quyền địa phương nhận “chung chi” để doanh nghiệp trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Phụ huynh phải “bồi dưỡng” giáo viên, để con em được quan tâm hơn ở trường tiểu học công lập; Người dân phải “lót tay” để được quan tâm hơn, khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện công.

TS Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng, đã thay mặt nhóm nghiên cứu PAPI 2023 nhận định: “Tính trên thang điểm 80, mức điểm đạt được chỉ là từ 40 đến 50 điểm. Tôi đánh giá mức điểm này còn khá khiêm tốn và không có nhiều thay đổi đáng kể. Tôi mong qua kết quả PAPI lần này, có thể giúp các chính quyền địa phương soi lại chính bản thân mình. Từ đó, xác định ưu tiên cải thiện và giao trách nhiệm cụ thể tới cấp huyện, cấp xã, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp mức độ hài lòng của người dân, được tăng cao hơn”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Ngọc Dũng