Hàng nghìn nông dân Ấn Độ tuần hành tại thủ đô New Delhi

Ngày 14/3, hàng nghìn nông dân từ nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ đã tập trung tại thủ đô New Delhi tham gia tuần hành yêu cầu Chính phủ đảm bảo mức giá nông sản cao hơn. Cảnh sát thủ đô New Delhi đã tăng cường các biện pháp an ninh để kiềm chế đám đông người tham gia tuần hành.

Nông dân cho biết cuộc tuần hành nhằm nhắc nhở cam kết trước đây của Chính phủ về vấn đề giá nông sản. Năm 2021, Chính phủ cam kết thành lập một ủy ban nghiên cứu các cách để đảm bảo hỗ trợ giá các mặt hàng nông sản nhưng việc thực hiện cam kết tiến triển chậm.

Cuộc tuần hành diễn ra vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa Ấn Độ tổ chức tổng tuyển cử, trong đó Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi hướng đến nhiệm kỳ thứ 3. Đảng BJP của Thủ tướng Modi cam kết sẽ đảm bảo phúc lợi và thịnh vượng cho nông dân, nhóm chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số cử tri Ấn Độ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương