Hành vi chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng đã cấu thành tội phạm có còn phù hợp?

Chiều 21/11, phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Siu Hương - đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ các kiến nghị về hoàn thiện thể chế để hoạt động tư pháp đạt kết quả cao hơn.

Đại biểu Siu Hương cho rằng, báo cáo cần thể hiện nhiều hơn các kiến nghị để hoàn thiện thể chế, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đại biểu đặt vấn đề theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, tội tham ô tài sản, Điều 353, hành vi chiếm đoạt tài sản có giá từ 2 triệu đồng cấu thành tội phạm, liệu có còn phù hợp với tình hình phát triển của xã hội hiện nay. 

Về công tác tổ chức bộ máy, qua thực tiễn, các báo cáo chưa thể hiện được sự bất cập về tổ chức bộ máy. Tại kỳ họp này, Quốc hội đang tiến hành thảo luận cho ý kiến sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Theo đại biểu Siu Hương, báo cáo chưa bao quát được toàn bộ nội dung đề nghị cần bổ sung những bất cập về công tác tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ là một trong những cơ sở thực hiện sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân như tên gọi của hệ thống Tòa án địa phương.

Ngoài ra, đại biểu Siu Hương cũng nhấn mạnh về sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Bởi theo báo cáo của Chính phủ và thực tiễn giám sát đã bộc lộ nhiều vấn đề về tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đối với công tác tư pháp lại chưa thể hiện vấn đề này. Thực tiễn hoạt động hướng dẫn trong nội bộ ngành Tòa án, tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, thống nhất trong thực tiễn áp dụng thi hành Luật.

Đại biểu Siu Hương cũng đề nghị cần mạnh tay xử lý đối với tình trạng vi phạm đối với tình trạng vi phạm pháp luật trong ngành tư pháp, bảo vệ pháp luật, góp phần bảo vệ chế độ quyền lợi chính đáng của các chủ thể; tăng cường hơn nữa đối với công tác giáo dục đạo đức công vụ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số