HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua trên 196 tỷ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, kết thúc chậm nhất trước 15/9

Sáng 26/8, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã xem xét, cho ý kiến đối với 6 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó có tờ trình đề nghị xem xét, quyết định phân bổ kinh phí trên 196 tỷ cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, nguồn kinh phí từ Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Bắc Ninh là trên 161 tỷ; nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh là trên 35 tỷ. Kết thúc đợt hỗ trợ chính sách chậm nhất trước ngày 15/9.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ kinh phí. Nghị quyết giao Ủy ban nhân tỉnh tổ chức chỉ đạo, thực hiện. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách đối tượng theo đúng quy định; sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Với thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá 19 cũng đã thông qua 5 nghị quyết khác.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ông NGUYỄN QUỐC CHUNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh: “Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội liên quan tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.”

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cũng lưu ý, vẫn còn không ít những khó khăn phía trước; đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Vũ Hiếu