Hiệu quả mô hình Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia

Sau 15 năm đi vào hoạt động, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia đã tài trợ hơn 4.000 đề tài nghiên cứu của 20.000 nhà khoa học và 300 tổ chức trên cả nước. Các chương trình tài trợ Nghiên cứu cơ bản đã tạo ra xu thế công bố khoa học quốc tế tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 20 năm thành lập, 15 năm hoạt động của Quỹ mới đây tại Hà Nội.

Trải qua 15 năm hoạt động đến nay, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã từng bước định hình được mô hình hoạt động hiệu quả và khẳng định vai trò, vị thế là một trong những đơn vị quan trọng trong hệ thống khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển khoa học, công nghệ của đất nước. Qua đó góp phần thực hiện một số mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011–2020, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các nhà lãnh đạo, đại biểu, nhà khoa học đã cùng nhau chia sẻ, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Quỹ thời gian tới. Từ đó đảm bảo hoạt động của Quỹ với mục tiêu hướng đến chất lượng nghiên cứu, tạo môi trường học thuật lành mạnh và cơ hội bình đẳng cho các nhà khoa học theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tại Việt Nam. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Xanh -

Bích Liên -

Trương Tùng