Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Để tiếp tục có những ý kiến đống góp hữu ích trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là những quy định về điều kiện đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em, sáng 02/02, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần bảo vệ trẻ em”.

Tại tọa đàm, các đại biểu chủ yếu trao đổi về thực trạng an toàn giao thông cho trẻ em hiện nay, đặc biệt là làm rõ các nguyên nhân, nguy cơ gia tăng rủi ro cho các em; đồng thời, tiếp tục đề xuất các chính sách nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích…

Đáng chú ý, bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ quy định việc chở trẻ em trên ô tô cần có thiết bị chuyên dùng thì có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu bổ sung thêm quy định vị trí ngồi của trẻ em trên xe máy sao cho vừa phù hợp với thực tiễn vừa bảo đảm an toàn cho các em khi tham gia giao thông.

Dự kiến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Việt Hà