Bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông - Nhìn từ Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Sáng 5/1, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Để có thể triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là  khi tham gia giao thông đường bộ, ngoài các biện pháp như tuyên truyền, giáo dục, cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông đường bộ cho cha mẹ và trẻ em, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em, ... thì việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em trong giao thông đường bộ là hết sức cần thiết và cấp bách. Tại Tọa đàm, các đại biểu nêu một số giải pháp bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, những kiến nghị cụ thể về thiết bị an toàn cho trẻ em. Đồng thời đánh giá các quy định trong dự thảo Luật, đề xuất các nội dung cần thiết để bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tất cả các ý kiến của quý vị đại biểu, làm cơ sở kiến nghị, tham gia thẩm tra dự thảo Luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Hồng Dũng