Quy trình tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo Tiến sĩ còn thiếu chặt chẽ

Sáng 25/12, thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của QH có cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ GD&ĐT về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ của Ủy ban VHGD cho thấy, thời gian qua, hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh đào tạo trình độ tiến sĩ từng bước được hoàn thiện trên tinh thần vì mục tiêu chất lượng. Quy mô, năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của hệ thống ngày càng được mở rộng…. Tuy vậy vẫn còn một số ít cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ có tốc độ gia tăng quy mô tuyển sinh và đào tạo lớn nhưng chưa có sự đồng bộ, chưa tương xứng với năng lực và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Quy trình tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ của nhiều cơ sở còn thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ nghiêm túc quy chế. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ ở một số cơ sở vẫn để xảy ra sai phạm nhưng chưa được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Chưa có hệ thống chính sách hoàn chỉnh hỗ trợ về tài chính cho nghiên cứu sinh học tập và nghiên cứu. Việc đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ còn có bất cập, không đồng đều trong hệ thống.

Trên cơ sở kết quả giám sát, thường trực Ủy ban VHGD đề xuất một số định hướng giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ trong thời gian tới, trong đó Giám sát chặt chẽ việc mở ngành đào tạo tiến sĩ đáp ứng nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo theo quy định. Công bố công khai thông tin về cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu, điều kiện trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ để định hướng dư luận xã hội và người học có lựa chọn chính xác khi đăng ký tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

 

Phan Hằng -

Ninh Tùng