Hoàn thiện pháp lý, ngăn ngừa tiến công đường không từ sớm, từ xa

Vào chiều qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự án luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Đảng.

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc xây dựng luật để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống Tuy nhiên, ban soạn thảo cần làm rõ một số nội dung ngay từ khái niệm, phạm vi phòng không nhân dân.

Một số ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, nếu bổ sung kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần quy định cụ thể.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tổ chức lực lượng phòng không nhân dân, cơ quan chỉ đạo, cơ quan chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ Phòng không nhân dân. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động xuất nhập khẩu, đăng ký cấp phép bay, điều kiện đối với người khai thác, sử dụng, đảm bảo gắn kết hài hòa lợi ích giữa quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội.

Theo dự kiến chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay (2/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Cuối giờ chiều nay phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Dương Dung -

Quang Sỹ -

Anh Đức