UBTVQH cho ý kiến 05 dự thảo luật, 01 dự thảo Nghị quyết

Sáng 01/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự kiến trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 5 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu với 10 dự án luật. Căn cứ vào tiến độ chuẩn bị, đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chỉ có đủ hồ sơ đưa vào xem xét 5 dự án luật tại phiên họp chuyên đề pháp luật, bao gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng không nhân dân; Luật Công đoàn (sửa đổi). Trong đó lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về hồ sơ của dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, ngoài phiên họp chuyên đề pháp luật, phiên họp thường kỳ của UBTVQH, trong tháng 4 và cả tháng 5, có khả năng UBTVQH sẽ tiếp tục họp để cho ý kiến vào 05 dự án luật còn lại, nếu các cơ quan có liên quan hoàn thiện đủ hồ sơ trình UBTVQH.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Quang Sỹ -

Anh Đức