Hướng tới gia nhập Hiệp ước Marrakesh cho người khuyết tật

Sáng 27/9, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh.

Thống kê cho thấy, nước ta hiện có khoảng 2 triệu người mù và người thị lực kém, chiếm 13,84% người khuyết tật. Dù vậy hiện các ấn phẩm, tài liệu mà người khuyết tật nhìn có thể tiếp cận còn ít, chỉ có khoảng 12.000 người khuyết tật nhìn sử dụng dịch vụ thư viện, chiếm 0,6%. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khoá XV thông qua vào kỳ họp thứ 3 vừa qua có điểm nhấn đáng chú ý là bổ sung Điều 25a về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật. Đây là một trong những Điều luật chuẩn bị cho việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc, tiếp cận với các tác phẩm đã công bố; bổ sung quy định ngoại lệ quyền tác giả đối với người khuyết tật, người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật.... Gia nhập Hiệp ước Marrakesh sẽ góp phần tạo ra các định dạng dễ tiếp cận của các tác phẩm đã công bố như audio, chữ nổi, văn bản điện tử… Đáng chú ý, Hiệp ước quy định ngoại lệ cho phép tạo ra các bản sao dễ tiếp cận cho người khuyết tật nhìn, có nghĩa là không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Đồng thời quy định ngoại lệ cho phép phân phối định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật nhìn kể cả truyền dẫn kỹ thuật số. Điều này sẽ giúp người khuyết tật nhìn thuận lợi hơn trong tiếp cận các tác phẩm, tạo sự bình đẳng và hoà nhập cộng động.

Thực hiện : Hà Lan Nhật Huy