Khai mạc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII

Sáng nay (13/12), HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 13. Kỳ họp quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Năm 2023, với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc đã phục hồi, ước cả năm GRDP tăng từ 2 đến 2,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 31.218 tỷ đồng, bằng 96,36% so với dự toán. Ước tổng chi ngân sách địa phương đạt 23.850 tỷ đồng, đạt 123,7% dự toán. Như vậy, mặc dù thu ngân sách đạt thấp so với dự toán nhưng vẫn đảm bảo các khoản chi ngân sách tăng khá so với dự toán và so với năm 2022. Đáng chú ý, việc xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai sâu rộng. 

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu mức tăng trưởng GRDP khoảng từ 7,5-8,5%. Tập trung triển khai Đề án về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án lớn, các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư tại tỉnh.

Mời quý vị và các bạn đón xem!

Thanh Nga -

Hồng Dũng