Khôi phục các động lực tăng trưởng hiện hữu, tìm kiếm động lực mới

Những rủi ro thách thức kéo dài do xung đột địa chính trị, thị trường tài chính tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực và lạm phát, lãi suất toàn cầu đã dự báo trước một năm 2023 tiếp tục có suy thoái của kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

“Khôi phục các động lực tăng trưởng hiện hữu, tìm kiếm các động lực mới là 2 nhiệm vụ mang tính cấp bách, chiến lược đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay” - đây là nội dung quan trong được TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính – tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2023…

Theo đánh giá, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì 4 động lực tăng trưởng hiện hữu cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023-2025 bao gồm: Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất - nhập khẩu, thu vốn FDI; trong đó, cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng hiện hữu.

Song song với đó, sẽ có 7 động lực tăng trưởng mới gồm: Kinh tế số; Năng suất lao động; Thúc đẩy kinh tế tư nhân; Đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, tăng trưởng xanh và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu; Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu; Đẩy mạnh liên kết vùng – thúc đẩy vai trò của các đầu tàu kinh tế - xã hội.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng đánh giá: Từ nay đến năm 2025 và hướng tới 2030, nếu tận dụng, phát huy, cộng hưởng các động lực tăng trưởng hiện hữu và các động lực mới, kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo trở thành một trong những thị trường mới nổi phát triển nhanh và bền vững hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam