Kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo - vấn đề cấp thiết hiện nay

Xây dựng khung pháp lý để vừa thúc đẩy, vừa kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang là vấn đề cấp bách. Đây là ý kiến được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, trước tình trạng công nghệ này đang phát triển nóng với không ít mặt trái đi kèm.

Công nghệ AI đang rất phát triển và lẻn lỏi vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, thì nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang nhận diện những rủi ro của công nghệ này và đưa ra các quy định để kiểm soát.

Trước các mối rủi ro của AI đối với con người, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, việc nhận diện và xây dựng khung pháp lý để vừa thúc đẩy, vừa kiểm soát AI đang là vấn đề cấp bách.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cũng cho rằng, việc tạo  không gian phát triển cho AI là xu hướng trên thế giới. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ theo dõi sát những động thái lập pháp trên thế giới để tham khảo nhằm xây dựng khung pháp lý kiểm soát AI phù hợp với văn hoá Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tuấn Anh -

Nhật Huy