Kỳ họp thứ 5 với nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn

Chiều 14/7, UBTVQH cho ý kiến việc Tổng kết Kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, tiếp tục có đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Các thành viên UBTVQH đánh giá chương trình kỳ họp đã được bố trí khoa học, hợp lý với nhiều điểm đổi mới như: việc tổ chức họp 02 đợt để Quốc hội có thêm thời gian tiếp thu chỉnh lý các Luật, Nghị quyết, hay việc tăng cường truyền hình trực tiếp các nội dung phiên họp…Đây là những kinh nghiệm rất tốt để phát huy trong các kỳ họp tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  đánh giá cao những kết quả tại kỳ họp thứ 5, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan chậm nhất trong tháng 7 phải đăng ký những nội dung sẽ được xem xét, quyết định theo thẩm quyền của Quốc hội tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng dân tộc, các cơ quan Quốc hội chủ động rà soát, đề xuất với các  cơ quan hữu quan đảm bảo thống nhất các nội dung trình theo đúng thời gian theo quy định.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết! 

Hoàng Hương -

Vũ Hiếu -

Trương Tùng