Làm rõ hơn về sử dụng quỹ đất của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập

Chiều 3/5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang.

Giai đoạn 2015-2021 tỉnh Kiên Giang đã thực hiện giảm 107 đơn vị sự nghiệp, giảm 107% so với kế hoạch. Trong lĩnh vực giáo dục đã giảm 44 trường THCS, tiểu học, mầm non và hơn 348 điểm trường lẻ. Đánh giá đây là kết quả đáng ghi nhận song các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh làm rõ hơn về hệ thống trường lớp cũng như việc sử dụng quỹ đất sau khi sắp xếp lại.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBDN tỉnh làm rõ những khó khăn liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ cho xã hội của các đơn vị sự nghiệp.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh báo cáo rõ hơn về thuận lợi, hiệu quả của việc duy trì Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất, kiến nghị cụ thể về tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong bối cảnh Chính phủ đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thanh Hải -

Đức Minh