Lưới an sinh: Tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT

Mới đây, Nghị định 75 của Chính phủ đã bổ sung, nâng mức hưởng khám, chữa bệnh BHYT.

Cụ thể, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình được nâng mức hưởng từ 80% lên 95% chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, bổ sung 2 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Tiến Cường -

Phạm Cường