Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê và Bộ Công Thương, trong 8 tháng năm 2023, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỷ USD.

Về thương mại, Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ, đồng thời là đối tác lớn nhất ở khu vực ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương tăng bình quân khoảng 16%/năm, tăng hơn 550% trong hơn 10 năm qua.

Có thể thấy, mặc dù chịu sự tác động lớn từ biến động kinh tế thế giới nhưng thương mại, đầu tư và kinh tế giữa Việt Nam - Mỹ vẫn phát triển mạnh mẽ. Điều này đặt ra kỳ vọng năm 2023 sẽ là năm tiếp theo thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt trên 100 tỷ USD.