Nghị quyết 44 - Đột phá trong công tác thi đua khen thưởng của Quốc hội

Những năm qua, Quốc hội đã không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động. Vai trò của đại biểu Quốc hội cũng từ đó ngày càng được khẳng định là trung tâm và nòng cốt trong các hoạt động. Tuy nhiên suốt một thời gian dài việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại chưa có các quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện.

Trước thực tế đó, vừa qua Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 44 về việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, thường vụ Quốc hội. Với nhiều điểm mới mang tính đột phá, Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, tinh thần thi đua nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội. THQHVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để làm rõ hơn về nội dung này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải -

Linh Chi -

Tùng Dương -

Sỹ Cường -

Vũ Hiếu