Nghị quyết 88 bảo đảm sách giáo khoa đến tay học sinh rẻ nhất

Tranh luận về các ý kiến liên quan đến biên soạn sách giáo khoa chiều 1/11, đại biểu Nguyễn Công Long - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho biết, Nghị quyết 88 của Quốc hội đã quy định rõ việc biên soạn một bộ sách giáo khoa là trách nhiệm của Nhà nước. Nếu ngay từ đầu thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Nghị quyết 88 thì có lẽ tình hình đã khác bởi các quy định của Nghị quyết 88 bảo đảm cho việc ban hành, in ấn, phát hành và đảm bảo rẻ nhất đến tay học sinh.

Đại biểu Nguyễn Công Long nêu rõ, các ý kiến tranh luận đề cập đến con số chi phí phải bỏ ra nhưng lại quên đi chi phí lớn mà người dân phải chi trả cho sách giáo khoa. Đại biểu nêu rõ, trong các báo cáo sử dụng cụm từ “sức chống chịu của nền kinh tế”, mà chính là dựa vào sức dân. Nếu không có những chính sách trong những vấn đề cụ thể như vấn đề này thì sức chống chịu của người dân được đến bao giờ. Do đó, đề nghị cần cần kế hoạch thực hiện nghiêm Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số