Nghịch lý mùa nắng thì lo thủ tục, mùa mưa mới chuẩn bị thi công

Thảo luận về các vấn đề ngân sách Nhà nước trong sáng 2/11, bên hành lang Quốc hội, phóng viên THQH ghi nhận ý kiến các đại biểu về một số tồn tại cố hữu trong giải ngân đầu tư công lâu nay và đề xuất các giải pháp đột phá nhằm lan toả mạnh mẽ hơn động lực đầu tư công tới nền kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Trang Linh -

Văn Lệ -

Sỹ Cường -

Võ Linh