Nghiên cứu các giải pháp thu và nuôi dưỡng nguồn ngân sách

Trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh, các kế hoạch tài chính, ngân sách trung hạn và hàng năm được triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tính đến ngày 31/10/2023, thu ngân sách đã đạt được 85 % dự toán, thu ước cả năm đạt dự toán. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, vẫn cần tính đến các khoản thu mang tính chất bền vững hơn.

Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang bày tỏ một số băn khoăn, trăn trở về thu ngân sách, nhiều chính sách thu biểu hiện sự lạc hậu, bất cập nhưng chậm được xem xét, điều chỉnh. Thời gian tới, cần có biện pháp để tránh thất thu, gian lận thuế.

Thời gian qua, Chính phủ đã dành nguồn lực lớn hỗ trợ doanh nghiệp từ các chính sách giảm thuế. Để bù đắp các nguồn hụt thu, một số ý kiến đề nghị cần tính đến các khoản thu khác, đồng thời bồi dưỡng các nguồn thu ngân sách từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Ngoài ra, để tạo nguồn thu, đại biểu kiến nghị Bộ Tài chính, các bộ, ngành Trung ương sớm hướng dẫn tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, thuận lợi trong thực hiện lộ trình tự chủ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam