Nghiên cứu chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp dược

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rà soát chương trình phát triển công nghiệp dược để luật hóa các chính sách, khuyến khích ngành dược phát triển.

Cho ý kiến về chính sách phát triển công nghiệp dược, một số thành viên UBTV đề nghị Cơ quan trình và Thẩm tra cần phối hợp nghiên cứu để có chính sách vượt trội cho ngành công nghiệp dược phát triển đáp ứng nhu cầu của 100 triệu dân.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc phát triển ngành dược vừa liên quan đến kinh tế, vừa liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bởi vậy cần phải được quan tâm và có chính sách phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát chương trình phát triển công nghiệp dược và dược liệu để luật hóa các chính sách, khuyến khích ngành dược phát triển mạnh hơn nữa. Đặc biệt có chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với thuốc sản xuất trong nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng có chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dược công nghệ cao; thúc đẩy liên doanh hợp tác trong nước với nước ngoài thành chuỗi. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi ý có thể luật hóa một số chính sách ưu đãi về đầu ra cho các sản phẩm của cơ sở sản xuất trong nước như trong đấu thầu mua sắm, lựa chọn thuốc điều trị, thanh toán chi phí thuốc chữa bệnh, bảo hiểm y tế…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức