Người trẻ là lực lượng đi đầu trong bảo tồn đa dạng văn hóa thời chuyển đổi số

Sáng 16/9, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tiếp tục với Phiên thảo luận chuyên đề thứ 3, với chủ đề: Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số ngày càng sâu sắc như hiện nay, vai trò của đa dạng văn hóa ngày càng quan trọng, sẽ giúp tăng cường sự đối thoại giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, các dân tộc, để cùng nhau phát triển bền vững.

Tuy nhiên, chính cuộc cách mạng khoa học công nghệ cũng đe dọa sự đa dạng văn hóa tại nhiều quốc gia. Để tìm giải pháp cho vấn đề này, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách thức làm chủ công nghệ, không để những mặt trái của chuyển đổi số ảnh hưởng tới đa dạng văn hóa. Trong đó, người trẻ được xác định là lực lượng dẫn dắt trong tiến trình này. 

Theo các đại biểu, các thành tựu của chuyển đổi số đang thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người và hoạt động của các nghị viện. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng có những mặt trái. Lấy ví dụ về việc con người đang ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, trong đó có các loại AI tạo sinh, giúp tạo ra văn bản hay hình ảnh, ông Andy Williamson, nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Đổi mới nghị viện của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến đa dạng văn hóa của các quốc gia.

Các đại biểu đều thống nhất rằng, các nghị sĩ trẻ và thanh niên là lực lượng đi đầu trong quá trình đảm bảo đa dạng văn hóa trong thời đại chuyển đổi số, bởi họ vừa là công dân số, vùa là những công dân toàn cầu, có góc nhìn cởi mở, tôn trọng bản sắc lẫn nhau.

Để phát huy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hóa, cần khuôn khổ chính sách toàn diện. Là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm, Việt Nam đã, đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Ở quy mô toàn cầu, có ý kiến cho rằng, cần xây dựng một bản Hiến chương về đạo đức trong khoa học, công nghệ, dựa trên tinh thần bảo đảm, tôn trọng quyền con người. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghị viện, để đảm bảo giới trẻ có thể làm chủ khoa học công nghệ, ngăn chặn những tác động tiêu cực đối với đa dạng văn hóa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!