Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân giảm mạnh nhất thập kỷ

Theo ước tính của Bộ Tài chính, thuế thu nhập cá nhân đóng góp 121.200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023. Khoản thu này thấp hơn 7.200 tỷ so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 6%. Nếu so với kế hoạch cả năm, tiến độ thu sắc thuế này đạt hơn 78% dự toán.

Trong 10 năm qua, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân trong 3 quý đầu năm hầu hết tăng trưởng, năm 2014 đi ngang. Tuy nhiên, nguồn thu này trong 9 tháng đầu 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước, xuất phát từ bối cảnh kinh tế khó khăn cộng với mức nền cao của 2022. 

Năm nay 2024, nhiều doanh nghiệp giảm lương thưởng, thậm chí sàng lọc bớt nhân sự trước nguồn thu sản xuất, kinh doanh ảm đạm. Việc kinh doanh, buôn bán của nhiều tiểu thương cũng kém khả quan hơn.

Thuế thu nhập cá nhân gồm thuế từ người làm công ăn lương (chiếm chủ yếu) và thuế thu nhập từ cá nhân kinh doanh. Đây là một trong ba sắc thuế trụ cột, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, không chỉ thuế thu nhập cá nhân mà nhiều nguồn thu ngân sách khác như thu từ nhà đất, thu từ xuất nhập khẩu... trong 9 tháng đầu năm 2023 cũng sụt giảm.

(*) Nguồn: VnExpress

Hoàng Yến