Nhiều chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 46% dân số. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Gia Lai đã có nhiều chương trình và chính sách, chủ trương góp phần thay đổi bộ mặt, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương. Ghi nhận tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Với tổng kinh phí 34 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Gia Lai, cùng với đóng góp công sức của các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, con đường được làm bằng bê tông rộng, đẹp vào đến tận trung tâm làng Đê Kôn, xã Hà Ra, huyện Mang Yang.

Cùng với sự quan tâm củng cố cơ sở hạ tầng, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cây trồng vật nuôi, đào tạo nghề tạo kế sinh nhai, giúp người dân ổn định phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Bằng nhiều biện pháp, cách làm  hiệu quả và những chính sách hỗ trợ, địa phương đã từng bước giúp người dân ổn định phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Djuang Niê -

Lê Huy -

Nguyễn Minh