Nhìn từ Hà Nội: Cải cách tư pháp tại Israel

Làn sóng biểu tình phản đối kéo dài suốt 7 tháng qua được khơi nguồn từ quyết định cải cách tư pháp của chính phủ. Vì sao người dân Israel lại có phản ứng gay gắt như vậy? Và vì sao chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tiếp tục thúc đẩy cải cách trong bối cảnh cam go hiện nay?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thu Ngoan -

Kim Ngọc