Phát triển bền vững và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là xu thế tất yếu mà bất kỳ các quốc gia nào đều phải thực hiện để giải quyết các vấn đề về khí hậu, môi trường và bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, trong đó Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động khó lường, việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đây là những vấn đề được đặt ra tại hội thảo "Phát triển bền vững: Trách nhiệm của chúng ta- hành động của chúng ta" diễn ra tại Hà Nội.

Theo các chuyên gia, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Do đó, phát triển bền vững là xu thế tất yếu để giải quyết các bài toán về môi trường, biến đổi khí hậu và mục tiêu chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc. Đặc biệt, phát triển xanh, bền vững mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong phát triển và mở rộng thị trường một cách bền vững.

Hiện Việt Nam có khoảng gần 1 triệu doanh nghiệp và gần 20.000 doanh nghiệp FDI. Nếu tất cả các doanh nghiệp chuyển đổi sang phát triển xanh, bền vững, sẽ tạo ra một tác động tích cực trong giảm phát thải, giúp Việt Nam đạt mục tiêu chống biến đổi khí hậu và cam kết đưa ra. Sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất cần sự đồng hành, hỗ trợ về mặt chính sách của Chính phủ để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực, hành lang pháp lý thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng tại diễn đàn các đại biểu cũng nhấn mạnh với cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam chỉ còn 27 năm nữa để thực hiện. Việt Nam cần bước đi, lộ trình phù hợp và cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước phát triển, các đối tác về nguồn vốn, đào tạo nhân lực, xây dựng thể chế, công nghệ, quản trị. Đồng thời, cũng cần có một cộng đồng doanh nghiệp có nhận thức cao về trách nhiệm và tích cực hành động. 

Diệu Huyền -

Quang Ngọc