Phim tài liệu: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng, phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đủ sức cạnh tranh trong hội nhập, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống người nông dân là xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nông nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, song, cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, phát triển nông nghiệp bền vững, với việc xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi phù hợp.

Sau gần ba năm thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Bắc Kạn đã hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến; chăn nuôi có bước phát triển theo hướng trang trại; đặc biệt là các nông sản bản địa, nhiều sản phẩm được sản xuất hàng hóa có liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện trên thị trường các tỉnh lân cận, có sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu và một số quốc gia châu Á. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Linh -

Linh Chi