Quán triệt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XIII của Đảng

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng” - của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến; kết nối tới các Đảng bộ trực thuộc. Tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung khắc phục mọi hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội 13 của Đảng bộ Khối đề ra; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội 14 của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng./.  

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Bích Liên -

Anh Đức