Quảng Ngãi: Chính quyền làm mất trang bìa sổ 5B, dân chịu khổ

Theo Chỉ thị 299/TTg năm 1980 của Chính phủ, người dân đã đăng ký sử dụng đất, được ghi nhận tại Sổ đăng ký ruộng đất 5b là đất ở và sử dụng ổn định. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý đất đai xác định loại đất đang sử dụng là đất ở theo đúng sổ 5b đã đăng ký thì bị từ chối với lý do chính quyền địa phương trong quá trình bảo quản sổ đã làm mất trang bìa. Và hậu quả thì dân đang phải gánh chịu.

Bà Đinh Thị Thuỷ có đăng ký 5.405 mét vuông đất ở (loại đất T) theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Sau khi bà qua đời, những người con này của bà Thuỷ lập hồ sơ yêu cầu địa phương xác định diện tích đất ở đúng như diện tích đã đăng ký trong sổ 5b nhưng bị từ chối vì cho rằng, trong cuốn sổ 5b có tên bà Thuỷ đã bị mất trang bìa nên không có cơ sở kiểm tra, đối chiếu, xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Trong số 217 cuốn sổ 5b được lập theo Chỉ thị 299 thì có 49 cuốn bị mất trang bìa khiến cho hàng ngàn hộ dân ở Quảng Ngãi bị từ chối xác định lại diện tích đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc làm cơ sở để đền bù khi thu hồi đất. Có trường hợp kiện ra toà nhưng yêu cầu khởi kiện cũng không được toà chấp nhận với lý do sổ 5b bị mất trang bìa.

Khó khăn lớn nhất là các giấy tờ đất liên quan đến Chỉ thị 299, nhất là sổ đăng ký ruộng đất 5b đang lưu giữ tại Quảng Ngãi chưa đủ tính pháp lý vì thời gian lưu trữ lâu nên bị mất trang bìa, có sổ thiếu chữ ký của địa phương các cấp nên không thể thực hiện xác minh nguồn gốc đất. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cho rằng, muốn gỡ vướng mắc này thì cần phải có một cơ chế mới dám áp dụng giải quyết.

Người dân cho rằng, họ đã thực hiện việc kê khai, đăng ký sử dụng đất và được ghi tại sổ 5b là đủ căn cứ pháp lý để xác định diện tích đất ở theo quy định. Sổ đăng ký ruộng đất 5b do chính quyền địa phương lưu giữ, bảo quản theo quy định; việc mất trang bìa, hư hỏng là trách nhiệm của chính quyền địa phương nên cơ quan đăng ký đất đai không thể lấy lý do này để cho rằng không có cơ sở pháp lý để xác định diện tích đất ở. Đây là thiệt thòi cho dân và cần có hướng tháo gỡ một cách hợp tình, hợp lý.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Huy