Chưa quy định cụ thể chính sách ưu đãi trong thu hút sản xuất phim tại Việt Nam

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 9, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc quy định các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim Việt Nam là cần thiết, tuy nhiên cần quy định cụ thể, tránh tình trạng chung chung.

Thảo luận tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát lại các điều khoản của dự án Luật vì còn nhiều nội dung chưa được rõ, đơn cử như chưa quy định cụ thể trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi, khuyến khích làm phim, quảng bá, phát triển điện ảnh tại Việt Nam.

Ông VŨ HỒNG THANH - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “Trong trường hợp như thế nào mới khuyến khích mới ưu đãi, cứ như thế này có vẻ nghị quyết quá, phải thuyết phục được đbqh trong đây kinh nghiệm quốc tế, các nước khác có chính sách như thế này không? Chính sách như thế nào để khuyến khích, ưu đãi đưa đoàn làm phim phát triển cho công nghiệp điện ảnh của Việt Nam.”

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, dự thảo đang quy định có chính sách ưu đãi liên quan đến giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế, thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên nếu quy định như dự thảo Luật hiện nay mà không sửa đồng bộ trong Luật Thuế giá trị gia tăng sẽ không có tính khả thi.

Ông HOÀNG THANH TÙNG - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Liên quan đến chế độ ưu đãi, có 2 phương án, phương án như dự thảo luật chúng ta đang quy định có cs ưu đãi về mieencx giảm thuế, cs tương đối rõ nếu quy định như dự thảo luật hiện nay ko sửa theo luật thuế gtgt thì sẽ ko có khả thi. Nếu quy định như dự thảo luật mà ko sửa thì ko quy định, còn nếu sửa thì quy định. ”

Ông TRẦN DUY ĐÔNG - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Liên quan đến chế độ ưu đãi: điều 5 khoản 3 ưu đãi về thuế và đất đai ghi chung chung quá, vì hiện nay có nhiều loại thuế. Nếu chúng ta chưa có chương trình sửa luật thuế thì ko nên đưa vào đây.”

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc hỗ trợ cho các nhà làm phim là cần thiết, tuy nhiên nên tham khảo ý kiến của các nhà làm phim, kinh nghiệm quốc tế trong việc hỗ trợ này, tránh tình trạng quy định chung chung, quy định những điều không cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Quy định ở đây căn cứ vào đâu để xác định ưu tiên, ưu tiên kiểu gì thì phải là luật chuyên ngành, thuế gì luật chuyên ngành. Cũng nên nghiên cứu những quy định cụ thể hơn, công nghiệp điện ảnh họ cần gì để phát triển tóm lại tính luật khung, luật ống này còn khá nhiều cố gắng làm sao đó tiếp thu hoàn thiện thêm một bước nữa.”

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng là văn hoá đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị, tuy nhiên việc đầu tư cho lĩnh vực văn hoá còn khiêm tốn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong dự án Luật cần thể hiện được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ cho ngành điện ảnh, đây là một minh chứng để quán triệt thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển văn hóa, cụ thể là ngành điện ảnh. 
 

Thực hiện : Phan Hằng Hoàng Hương Anh Tuấn Hồng Dũng