Cao tốc Bắc - Nam: Qui mô tới 10 làn xe ở khu vực cửa ngõ đô thị

Chiều 10/01, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo tờ trình của Chính phủ, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có quy mô cơ bản 6 làn xe, khu vực cửa ngõ, các trung tâm kinh tế chính trị lớn có 8 -10 làn xe, trong phụ lục của dự thảo Nghị quyết có quy định quy mô của 12 dự án là 4 làn xe. Đại biểu đề nghị nội dung về quy mô số làn xe trong tờ trình của Chính phủ cần được đưa vào Nghị quyết, đề nghị bổ sung thêm đoạn qua các đô thị nếu có nhu cầu cao hơn thiết kế.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh - đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, trong tờ trình báo cáo tiền khả thi cần nêu qui mô số làn xe, nhất là đoạn đi qua đô thị có mật đô giao thông lớn.

Có ý kiến đại biểu đề nghị cần xem xét quy hoạch tổng thể đồng bộ đảm bảo được tính lâu dài, bền vững cho quy hoạch 6 hay 8 làn xe.

Còn ông Hoàng Ngọc Định - đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, đồng tình với tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh Chính phủ cần huy động nguồn vốn qui mô đủ cho sự phát triển lâu dài.

Cùng với đó, nhiều ý kiến đề nghị nâng từ 4 làn xe lên 6 làn xe tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bảo đảm đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, khai thác tối đa tiềm năng khu vực ĐBSCL nói chung và khu vực Nam Sông Hậu nói riêng.

quảng cáo