Rà soát kết quả thẩm định tác động môi trường dự án vùng đệm Vịnh Hạ Long

Liên quan đến việc Công ty TNHH Đỗ Gia Capital triển khai thi công xây dựng dự án khu đô thị có nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên khu vực và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án vùng đệm vịnh Hạ Long.

Xem xét kỹ lưỡng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hay chưa để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời… Đồng thời cần lưu ý một số vấn đề như sự phù hợp của dự án với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/11.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!