Rà soát kĩ các dự án Luật trước khi trình Quốc hội

Chiều 19/02, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát 2 dự án luật chuẩn bị được trình ra Quốc hội gồm Luật Địa chất và Khoáng sản và Luật Dược sửa đổi bổ sung. Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm đối với từng nội dung của các dự án luật.

Liên quan đến dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, 1 số nhóm vấn đề được Bộ TN&MT xin ý kiến là: Phân nhóm khoáng sản để phân cấp quản lý phù hợp; làm rõ các lĩnh vực khai thác khoáng sản được ngân sách nhà nước đầu tư; phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… Bên cạnh cho ý kiến về các vấn đề này, các đại biểu cũng đặt câu hỏi về việc công khai, minh bạch trong việc đấu giá khoáng sản. Điều 104 trong dự thảo luật đang quy định về khu vực không cần đấu giá, điều này có thể không phù hợp với tinh thần chống tham nhũng, tiêu cực của các Nghị quyết Đảng. Ngoài ra, việc tính tiền khai thác cần được minh bạch, tránh trở thành “thuế chồng thuế”.

Kết luận về nội dung này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ TN&MT tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính về tính pháp lý trong quy định về thu tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng khai thác thực tế. Đồng thời, cần xây dựng tiêu chí doanh nghiệp tham gia đấu thầu, đấu giá trong điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản.

Cũng trong chiều 19/2, Phó Thủ tướng làm việc với ban soạn thảo Luật Dược sửa đổi bổ sung để rà soát việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp. Đặc biệt là vấn đề quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp dược có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa được làm rõ. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần tiếp tục tiếp thu, giải trình về nội dung này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh -

Ngọc Tuấn