Tháo gỡ khó khăn trong định giá đất

Sáng 30/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất; trong đó nổi lên là sự lúng túng của địa phương khi chưa quy định điều kiện cụ thể để áp dụng các phương pháp định giá, mỗi địa phương xác định giá đất một khác. Bộ Tài nguyên & Môi trường xây dựng dự thảo Nghị định mới để sửa đổi các vấn đề trong Nghị định hiện hành.

Theo đó, phương pháp xác định giá đất được rút gọn từ 5 phương pháp còn 4 phương pháp gồm: so sánh, thu thập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp so sánh quy định rõ thu thập thông tin về chi phí thực tế phổ biến của 3 dự án tương tự, có khoảng cách gần nhất đến thửa đất cần định giá thay vì các dự án. Các thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất là những thông tin trong khoảng thời gian không quá 24 tháng từ ngày định giá trở về trước.

Tại cuộc họp, các địa phương tiếp tục nêu ra nhiều vướng mắc mà dự thảo nghị định mới chưa tháo gỡ được. Với phương pháp so sánh, thời gian thu thập thông tin kéo dài 2 năm, trong thời gian đó mức giá có thể biến động đáng kể. Phương pháp thặng dư chưa hợp lý, cần có quy định về phân kì đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cũng đề nghị bổ sung quy định về hạ giá đất với các thửa đất đấu giá 2 lần bất thành. 

Đỗ Minh -

Văn Thắng