Sóc Trăng: 21.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trước hạn mặn

Theo báo cáo của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng toàn tỉnh hiện có khoảng 21.000 hộ dân nông thôn trên địa bàn bị ảnh hạn hán, xâm nhập mặn, hiện đang có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Ngành đang nổ lực hỗ trợ và giúp người dân hạn chế ảnh hưởng.

Hiện theo thống kê toàn tỉnh Sóc Trăng còn hơn 54.000 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng và khoảng 21.000 hộ dân nông thôn trên địa bàn 36 xã/phường có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm nay. Ngành chức năng cũng đã có đề án xây dựng chương trình đến năm 2025 sẽ có gần 70% hộ dân có nước sạch sử dụng.

Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết sẽ tranh thủ mọi nguồn vốn để tiếp tục đấu nối, hòa mạng các trạm, phục vụ cho các hộ dân đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô này. Trong trường hợp khẩn cấp không thể tìm được nguồn nước tại chỗ, Trung tâm sẽ triển khai bơm dẫn nước bằng đường ống mềm tạm thời từ trạm cấp nước đến các điểm cộng đồng

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Công Tràng -

Chí Điển