Tạm ngừng kinh doanh gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào, Campuchia.

Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên. Thông tư này áp dụng cho thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Thông tư số 21/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam