Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và không gian mạng

Các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến hết sức phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trên không gian mạng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Đây là nhận định của Quân ủy Trung ương tại Hội nghị sơ kết sáng nay 5 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới nội địa và trên không gian mạng. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia.

Trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quản lý bảo vệ biên giới quốc gia đặt trong tổng thể 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng