Tạo điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thông qua cho thuê tài sản gắn liền với đất

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp sáng 15/1 Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV, Đại biểu Phạm Văn Hòa - đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, các đơn vị sự nghiệp công lập có tự chủ về tài chính nhưng luật định không cho phép làm hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất, hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh liên quan đến tài sản gắn liền với đất là chưa hợp lý.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số