Tạp chí người Việt: Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh

Tháo gỡ những điểm nghẽn và thu hút nguồn lực kiều bào trong đầu tư xanh đang là một trong những trọng tâm ưu tiên của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Tiềm lực của kiều bào cả về nhân lực, vật lực, chất xám còn rất lớn, có thể coi là ngoại lực và cũng là nội lực thúc đẩy phát triển của đất nước. Do đó, cần có quyết tâm và chung tay tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác huy động nguồn lực quan trọng này hòa vào sức mạnh tổng hợp của dân tộc, nhằm đạt được mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Anh -

Vân Hương -

Kiều Oanh